event calendar updated 07.07.2014  |  suggest a link   |  news archive

 

main page   |  intro


  HISTORY

  FACTS

  SIGHTS

  SERVICE

  MAPS

  PICTURES

  LINKS

  SEARCH


 

 

husinne.jpg (24866 bytes)

 

 

kapellin1.JPG (75394 bytes)

 

 

blotfest5.jpg (37456 bytes)

 

 

blotfest2.JPG (44190 bytes)

 

 

ragnarok.jpg (26490 bytes)

 

 

yggdrasil.jpg (30918 bytes)

 

 

 

 

 

Rosala Viking Centre  på svenska  suomeksi

 

Address: Reimarsvägen 5, 25950 Rosala, FINLAND

Telephone: +358-40-218 2960

E-mail: info@rosala.fi

Website: www.rosala.fi

www.facebook.com/rosalavikingcentre

Entrance fee: Adults á 8,00 €, Children 4-14 years á 4,00 €

Description:

Visitor Centre displaying the history of the Vikings in Finland and the South-West Archipelago. Display of archaeological findings from Örsund (now Kyrksundet). Exhibition of the Viking harbour and video presentation of  Nordic mythology. Viking village and historical trail with ancient remains and reconstructed houses from the Viking age."Viking for a day" - program for school groups and historical camp schools. Auditorium with AV-equipment for meetings and seminars. Viking dinners and programs, accommodation and sauna.

Arrive with your own car using the car ferry M/S Aurora from Kasnäs.

 

 


 

 

Rosala Vikingacentrum  suomeksi   in english

 

Address: Reimarsvägen 5, 25950 Rosala, FINLAND

Telefon: +358-40-218 2960

E-mail: info@rosala.fi

Internet: www.rosala.fi

www.facebook.com/rosalavikingcentre

Inträdesavgift: Vuxna á 8,00 €, Barn 4-14 år á 4,00 €

Beskrivning: 

Besökscentrum, som levandegör skärgårdens vikingaförflutna. Presentation av arkeologiska fynd från Örsund (dagens Kyrksundet). Utställningar och multivisionsföreställning kring Nordisk mytologi. Fornstig med fornlämningar och rekonstruerade vikingatida hus. "Viking för en dag" - program för skolgrupper och historiska lägerskolor. Auditorium med AV-utrustning för möten och seminarier. Vikingamiddagar med program, övernattning och bastu.

Med egen bil ända fram, med bilfärjan M/S Aurora från Kasnäs.

 

 


 

 

Rosalan Viikinkikeskus  in english  på svenska

 

Osoite: Reimarintie 5, 25950 Rosala

Puh: +358-40-218 2960

Sähköposti: info@rosala.fi

Internet: www.rosala.fi

www.facebook.com/rosalavikingcentre

Pääsymaksu: Aikuiset á 8,00 €, Lapset 4-14 v á 4,00 €

Kuvaus:

Vierailukeskus, joka kertoo saariston viikinkimenneisyydestä. Kertoo myös Örsundin arkeologisista löydöistä. Näyttelyitä ja multivisioesitys Pohjoismaiden mytologiasta. Muinaispolku ja rekonstruoidut viikinkitalot. "Päivä viikinkinä" - ohjelma kouluryhmille ja historiallisia leirikouluja. Kokouspaketteja, ohjelmallisia viikinkipäivällisiä, yöpymisiä ja sauna.

Perille asti omalla autolla M/S Aurora-autolautalla.

 

 
alvilda14.jpg (29654 bytes)

 

 

 

 

tandgnostir.jpg (28328 bytes)

 

 

 

 

olga1.JPG (70850 bytes)

 

 

 

 

trappor.jpg (83691 bytes)

 

 

 

 

vhus8.JPG (82840 bytes)

 

 

 

 

vmark9.jpg (118398 bytes)

 

 

 


 

 

 

 

Roam in the footsteps of the Vikings and experience the world's most beautiful archipelago!

contact

 

    event calendar  |  news FAQ  suggest a link

 

main page   |  intro

copyright © viking islands® 2015

 

 

     yggdrasil.jpg (30918 bytes)