event calendar updated 06.10.2015  |  suggest a link   |  news archive

 

main page   |  intro


  HISTORY

  FACTS

  SIGHTS

  SERVICE

  MAPS

  PICTURES

  LINKS

  SEARCH


bsk9.jpg (66477 bytes)

 

bok.jpg (16303 bytes)

 

 

 

 

Bengtskär lighthouse  på svenska  suomeksi

 

Address: Rosalavägen 1, 25950 Rosala, FINLAND

Telephone: +358-40-218 2960

E-mail: info@bengtskar.fi

Website: www.bengtskar.fi

www.facebook.com/bengtskar

Opening hours: June 1st - August 31st every day 10-19, May and September by agreement

In the summertime daily cruises from Kasnäs including a visit to the Rosala Viking Centre.

Also summer cruises from Hanko.

Entrance fee: Adults á 8,00 €, Children 4-14 years á 4,00 €

Description:

The tallest lighthouse building, 52 m, in the Nordic countries. Built in 1906 of stone blocks from cliffs on the island. Seat of war: attacked by Soviet forces in July, 1941. Inhabited by five lighthous-keeper families up until the war between Finland and the Soviet Union 1941-44. In 1968 the lighthouse was automated and was deserted until 1995. Functions today as a museum; permanent exhibition of the battle of 1941. Offers accommodation and meeting facilities, café. Finland´s only lighthouse post office. 

 


 

Bengtskärs fyr  suomeksi   in english

 

Address: Rosalavägen 1, 25950 Rosala, FINLAND

Telefon: +358-40-218 2960

E-mail: info@bengtskar.fi

Internet: www.bengtskar.fi

www.facebook.com/bengtskar

Öppethållningstider: 1.6 - 31.8 varje dag 10-19, maj och september enligt överenskommelse

Sommartid dagliga kryssningar från Kasnäs inklusive besök på Rosala Vikingacentrum.

Även kryssningar från Hangö.

Inträdesavgift: Vuxna á 8,00 €, Barn 4-14 år á 4,00 €

Beskrivning: 

Nordens högsta fyrbyggnad, 52 m. Byggd år 1906 av stenblock från öns egna klippor. Krigsskådeplats: Anfölls av sovjetiska styrkor i juli 1941. Beboddes ända till fortsättningskriget av 5 fyrvaktarfamiljer. År 1968 automatiserades fyren och har ända fram till 1995 stått tom. Fungerar i dag som museum, inkvarterings-& mötesutrymme. Bestående utställning över striden 1941, café och Finlands enda fyrpost.

 


 

Bengtskärin majakka  in english  på svenska

 

Osoite: Rosalantie 1, 25950 Rosala

Puh: +358-40-218 2960

Sähköposti: info@bengtskar.fi

Internet: www.bengtskar.fi

www.facebook.com/bengtskar

Avoinna: 1.6 - 31.8 päivittäin 10-19, touko- ja syyskuussa sopimuksen mukaan

Kesäaikana päivittäiset risteily Kasnäsista sisältäen vierailun Rosalan Viikinkikeskuksessa.

Risteilyjä myös Hangosta.

Pääsymaksu: Aikuiset á 8,00 €, Lapset 4-14 v á 4,00 €

Kuvaus: 

Pohjoismaiden korkein majakka 52 m. Majakka rakennettiin vuonna 1906, rakennus päällystettiin graniittilohkareilla. Venäläisten hyökkäyksen kohteena 1941. Asustettu jatkosotaan asti 5  majakanvartijaperheen toimesta.Vuonna 1968 majakka automatisoitiin ja rakennus jäi autioksi vuoteen 1995 asti. Nykyään majakka toimii museona, majoitus- ja kokoustilana. Jatkuva näyttely vuoden 1941 taistelusta, kahvila ja Suomen ainoa majakkaposti. 

 bskstor.JPG (179142 bytes)

 

 

 

helibild2.jpg (25434 bytes)

 

 

 

trappa.JPG (65407 bytes)

 

 

 

fyrvaktmus.JPG (41093 bytes)

 

 

 

rumh2.jpg (14478 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Roam in the footsteps of the Vikings and experience the world's most beautiful archipelago!

contact

 

    event calendar  |  news FAQ  suggest a link

 

main page   |  intro

copyright © viking islands® 2015

 

 

     yggdrasil.jpg (30918 bytes)